मेरिङदेन गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ ।