FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

श्री वडामा कार्यरत कर्मचारीहरु सबै, जानकारी गराईएको सम्बन्धमा

श्री वडा कार्यालयहरु सबै, रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा ।

मेरिङदेन गाउँपालिकाका सम्पूर्ण सरकारी विद्यालयहरुका शिक्षकहरुको तेश्रो चौमासिक तलब भत्ता तथा छुट पाठ्यपुस्तक आदि समेतको रकम नेपाल बैँक लिमिटेडको सम्बन्धीत स्कुलको खातामा जम्मा गरीएको जानकारी गराईन्छ ।

दस्तावेज: