FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मेरिङदेन गाउँपालिकाका सम्पूर्ण सरकारी विद्यालयहरुका शिक्षकहरुको तेश्रो चौमासिक तलब भत्ता तथा छुट पाठ्यपुस्तक आदि समेतको रकम नेपाल बैँक लिमिटेडको सम्बन्धीत स्कुलको खातामा जम्मा गरीएको जानकारी गराईन्छ ।

दस्तावेज: 

श्री वडा कार्यालयहरु सबै, योजना सम्बन्धी कामकाज तथा रकम भुक्तानी सम्बन्धमा

गुराँसे पोखरी अनुगमन टोली