मेरिङदेन गाउँपालिकाको केन्द्रको लागि कुन स्थान उपयुक्त होला ?

अवजुङ डाँडा
31% (4 votes)
सुरमाटार
69% (9 votes)
तेल्लक्पा
0% (0 votes)
Total votes: 13