FAQs Complain Problems

मेरिङदेन गाउँपालिकाको केन्द्रको लागि कुन स्थान उपयुक्त होला ?

अवजुङ डाँडा
24% (4 votes)
सुरमाटार
71% (12 votes)
तेल्लक्पा
6% (1 vote)
Total votes: 17