FAQs Complain Problems

समाचार

मेरिङदेन गाउँपालिकाको केन्द्रको लागि कुन स्थान उपयुक्त होला ?

अवजुङ डाँडा
38% (8 votes)
सुरमाटार
57% (12 votes)
तेल्लक्पा
5% (1 vote)
Total votes: 21