FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घर बहाल कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 08/31/2020 - 12:04 PDF icon मेरिङदेन गाउँपालिका घरवहाल कर सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७.pdf
मेरिङदेन गाउँपालिका व्यवसाय कर कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 08/31/2020 - 11:52 PDF icon मेरिङदेन गाउँपालिका व्यवसाय कर कार्यविधि,२०७७.pdf
हेल्थ असिस्टेन्ट तथा अक्जुलरी नर्स मिडवाईफ पदका लागि प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 12/26/2019 - 16:57 PDF icon हे.अ. अनमी पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची मापदण्ड २०७६.pdf
बजेट निति तथा कार्यक्रम आ.व. २०७६/७७ ७६/७७ 08/13/2019 - 16:20 PDF icon बजेट नीति तथा कार्यक्रम आ.व. २०७६-०७७.pdf
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/16/2018 - 16:19 PDF icon मेरिङदेन राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/13/2018 - 16:01 PDF icon मेरिङदेन गाउँपालिका घ वर्ग ईजाजतपत्र कार्यविधि, २०७५.pdf
मेरिङदेन गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 08/13/2018 - 15:56 PDF icon मेरिङदेन गाउँपालिका निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४.pdf
मेरिङदेन गाउँपालिकाका पदाधिकारीको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 08/13/2018 - 15:12 PDF icon मेरिङदेन गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf