FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

जस्तापाता खरीदको सूचना ।

७७/७८ 02/20/2021 - 10:58

लङवाखोला मोटरेवल पुल सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 09/04/2020 - 17:19

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 08/04/2020 - 10:47

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 07/05/2020 - 16:08

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७६/७७ 03/17/2020 - 13:07

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७६/७७ 03/17/2020 - 13:07

सिलबन्दी सवारी साधनको प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना !!!

७६/७७ 02/19/2020 - 19:35 PDF icon jpg2pdf (2).pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७६/७७ 08/20/2019 - 17:31 PDF icon jpg2pdf.pdf

Back Hoe Loader खरिद सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 08/31/2018 - 04:52 PDF icon Back Hoe Loader खरिद सम्बन्धी सूचना

चार पाङ्‌ग्रे सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

७४/७५ 05/02/2018 - 02:59 PDF icon चार पाङ्‌ग्रे सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages