FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हाईड्रोपावर ईन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययन छात्रवृत्ति आवेदन फाराम २०७८/०७९ 09/10/2021 - 13:37 PDF icon हाईड्रोपावर ईन्जिनियरिङ आवेदन फाराम.pdf
कार्यालय सहयोगी तलब बोलकबोल फाराम २०७८/०७९ 09/09/2021 - 13:35 PDF icon का.स. तलब बोलकबोल फाराम.docx_.pdf
सेवा करारको दरखास्त फाराम २०७८/०७९ 09/09/2021 - 13:33 PDF icon सेवा करारको दरखास्त फाराम.docx_.pdf
घरबहाल कर दाखिला निवेदन फाराम ७७/७८ 08/31/2020 - 12:07 PDF icon घरवहाल कर दाखिला निवेदन फाराम.pdf
व्यवसाय दर्ता नविकरण निवेदन फाराम ७७/७८ 08/31/2020 - 11:51 PDF icon व्यवसाय दर्ता-नविकरण निवेदन फाराम.pdf
अपाङ्गता परिचयपत्र निवेदन फाराम ७७/७८ 08/31/2020 - 11:50 PDF icon अपाङगता परिचरपत्र सम्बन्धि निवेदन फाराम.pdf
ब्याक हो लोडर उपलब्ध माग निवेदन फाराम ७७/७८ 08/31/2020 - 11:48 PDF icon व्याक हो लोडर उपलब्ध माग निवेदन फाराम.pdf
रोजगार संयोजक अनुसूची-२ ७६/७७ 12/24/2019 - 15:57 PDF icon राजगार संयोजक अनुसूची-२.pdf
रोजगार संयोजक अनुसूची-१ ७६/७७ 12/24/2019 - 15:35 PDF icon रोजगार संयोजक अनुसूची-१.pdf
बसाई सराईको सूचना फाराम ७४/७५ 03/16/2018 - 08:19 PDF icon बसाई सराईको सूचना फाराम.pdf

Pages