FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रत्नेश्वर प्रसाद साह वैद्य निरीक्षक नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत meringden@gmail.com ९८५२६६०८२२
uday Kumar Yadav उदय कुमार यादव जनस्वास्थ्य निरीक्षक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख udayaiom22@gmail.com 9851191024
समिता सोती सहायक कृषि प्रसार अधिकृत कृषि शाखा प्रमुख sotisamita@gmail.com ९८४५५८२२५४
Hari Bahadur Kawar हरी बहादुर कवर शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा प्रमुख harikawar4@gmal.com ९८४७१६०६८२
विजय प्रसाद घिमिरे लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख ghimirebijay92@gmail.com ९८६५०६८१३१
इ. पवन पौडेल इन्जिनियर भवन निर्माण तथा पुर्वाधार शाखा प्रमुख pawanpaudel771@gmail.com ९८४३७९७४६१
Jiten Limbu जितेन लम्बु सूचना प्रविधि अधिकृत/सूचना अधिकारी/उजुरी प्रशासक सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख jitengy@gmail.com ९८५२६६०८२०
विष्णु प्रसाद चुदाली सहायक प्रशासन पाचौं योजना शाखा प्रमुख
भावना घर्ति सहायक महिला विकास निरिक्षक महिला विकस शाखा प्रमुख ९८६१५१५१०७
धन प्रसाद केदेम सव इन्जिनियर जिन्सी शाखा प्रमुख dhanprasad709@gmail.com ९८५२६६०८२३
देउमान लोङवा लिम्बु MIS Operator पञ्जीकरण langwa.dl45@gmail.com 9842714290
मनोज श्रेष्ठ नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशुपंक्षी विकास शाखा प्रमख ९८४४०१४७३६
प्रेम ओली नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशुपंक्षी विकास शाखा ९८४२३३३१७
Gyanendra Limbu ज्ञानेन्द्र लिम्बु सव ओभरसियर प्रविधिक gyanendralimbu49@gmail.com 9867996984
ङिमा शेर्पा रोजगार सहायक
रविना हाङगाम नायव प्राविधिक सहायक 9862645267
डम्बर हाङगाम सव ओभरसियर
रमेश कुमार राई नायव प्राविधिक सहायक rairamesh3030@gmail.com ९८६२१६१४८५
बिशन लिम्बु खा.प.सा.टे. प्राविधिक 9844665927
राजन गुरागाँई नायव प्राविधिक सहायक ९८२७७१३२४
चेतनाथ गुरागाई नायव प्राविधिक सहायक पशुपंक्षी विकास शाखा ls.meringden@gmail.com ९७६१५१५१४२
विष्‍णु कुमार केदेम सहायक कम्प्युटर अपरेटर
सुरज खत्री सवारी चालक surajkhatri2049@gmail.com ९७४१४८५०५१
लक्ष्मण लिम्बु फिल्ड सहायक पञ्जीकरण शाखा ९८४२१३६९१७
सुरेन्द्र कुमार नाल्बो फिल्ड सहायक पञ्जीकरण शाखा ९८४२७४३७४६
शान्तिला सुब्बा कार्यालय सहयोगी
सविना लिम्बु कार्यालय सहयोगी ९८४२६६०५७८
तारा बहादुर मगर कार्यालय सहयोगी
निराजन हाङगाम कम्प्युटर अपरेटर ९८६४३९२९०५
सुरेश लिम्बु नगर प्रहरी ९८४०६७८९०४
केशर लिम्बु नगर प्रहरी ९८६९८१३४५५