FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रत्नेश्वर प्रसाद साह वैद्य निरीक्षक नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत meringden@gmail.com ९८५२६६०८२२
Uday Kumar Yadav उदय कुमार यादव जनस्वास्थ्य निरीक्षक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख udayiom22@gmail.com ९८५११९१०२४
समिता सोती सहायक कृषि प्रसार अधिकृत कृषि शाखा प्रमुख sotisamita@gmail.com ९८४५५८२२५४
Hari Bahadur Kawar हरी बहादुर कवर शिक्षा अधिकृत शिक्षा शाखा प्रमुख harikawar4@gmal.com ९८४७१६०६८२
विजय प्रसाद घिमिरे लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख ghimirebijay92@gmail.com ९८६५०६८१३१
इ. पवन पौडेल इन्जिनियर भवन निर्माण तथा पुर्वाधार शाखा प्रमुख pawanpaudel771@gmail.com ९८४३७९७४६१
Jiten Limbu जितेन लिम्बु सूचना प्रविधि अधिकृत/सूचना अधिकारी/उजुरी प्रशासक सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख jitengy@gmail.com ९८५२६६०८२०
विष्णु प्रसाद चुदाली सहायक प्रशासन पाचौं योजना शाखा प्रमुख
भावना घर्ति सहायक महिला विकास निरिक्षक महिला विकस शाखा प्रमुख ९८६१५१५१०७
धन प्रसाद केदेम सव इन्जिनियर जिन्सी शाखा प्रमुख dhanprasad709@gmail.com ९८५२६६०८२३
देउमान लोङवा लिम्बु MIS Operator पञ्जीकरण langwa.dl45@gmail.com 9842714290
मनोज श्रेष्ठ पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु सेवा शाखा प्रमुख ls.meringden@gmail.com ९८४४०१४७३६
ङिमा शेर्पा रोजगार सहायक
ज्ञानेन्द्र लिम्बु असिस्टेन्ट सव-ईन्जिनियर भवन निर्माण तथा पुर्वाधार शाखा gyanendralimbu49@gmail.com ९८६७९९६९८४
प्रेम ओली नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु सेवा शाखा ९८४२३३३१७
डम्बर हाङगाम असिस्टेन्ट सव-ईन्जिनियर भवन निर्माण तथा पुर्वाधार शाखा ९७४६२२५३५३
रमेश कुमार राई नायव प्राविधिक सहायक rairamesh3030@gmail.com ९८६२१६१४८५
बिशन लिम्बु खानेपानी सव-टेक्नीशियन भवन निर्माण तथा पुर्वाधार शाखा ९८४४६६५९२७
राजन गुरागाँई नायव पशु सेवा प्राविधिक पशु सेवा शाखा razzongo@gmail.com ९८६२७७१३२४
विष्‍णु कुमार केदेम सहायक कम्प्युटर अपरेटर शिक्षा शाखा
चेतनाथ गुरागाँई नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु सेवा शाखा chetanvai7@gmail.com ९७६१५१५१४२
निराजन हाङगाम सहायक कम्प्युटर अपरेटर ९८६४३९२९०५
दावा नावा शेर्पा कार्यालय सहयोगी लेखा शाखा lamadn56@gmail.com ९८६२७५६७०९
सुरज खत्री सवारी चालक surajkhatri2049@gmail.com ९७४१४८५०५१
लक्ष्मण लिम्बु फिल्ड सहायक पञ्जीकरण शाखा ९८४२१३६९१७
सुरेन्द्र कुमार नाल्बो फिल्ड सहायक पञ्जीकरण शाखा ९८४२७४३७४६
शान्तिला सुब्बा कार्यालय सहयोगी
सविना लिम्बु कार्यालय सहयोगी ९८४२६६०५७८
तारा बहादुर मगर कार्यालय सहयोगी
सुरेश लिम्बु नगर प्रहरी ९८४०६७८९०४
केशर लिम्बु नगर प्रहरी ९८६९८१३४५५